Prostredníctvom rôznych foriem zabezpečíme pre Vás na účely Vášho podnikania technológie, stroje, zariadenia a mobilnú techniku.

Zabezpečujeme:
  • stroje a náradia
  • technológie a technologické celky
  • rôzne zariadenia výrobnej a nevýrobnej povahy
  • nehnuteľnosti
  • mobilnú techniku (motorové vozidlá)
  • člny a plávajúce technické zariadenia
  • obsluha strojov a zariadení
  • pracovné stroje
Obchodná spoločnosť PROBASE s. r. o. vznikla ako technická a materiálna podpora obchodných partnerov. Jej zámerom je nadobúdať, spravovať a odplatne poskytovať obchodným partnerom hnuteľný, nehnuteľný a iný majetok.
Ak máte svoj podnikateľský zámer a chýba Vám materiálno-technická základňa pre realizovanie Vašich plánov kontaktujte našich pracovníkov s Vašim dopytom.
Tel.: +421 48 414 79 82
+421 48 414 79 83
Fax: +421 48 414 79 84
E-mail: probase@probase.sk
PROBASE, s. r. o.
Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46362029
ProLake Konkrétne informácie o aktivitách spoločnosti ProBase nájdete na stránkach spoločnosti ProLake Banská Bystrica.
Webdizajn © Cinema+ spol. s r. o.